Sneeuwklas

Samen met de klas een weekje op sneeuwklassen gaan in Oostenrijk. Voor vele jongeren van onze school een eerste gelegenheid om met leeftijdsgenoten samen iets te ondernemen, in een land dat ze niet kennen en dan daar nog iets doen waar ze al veel over gehoord en gezien hebben, maar wat ze zelf nog nooit gedaan hebben: skiën.

Deze week in Auffach is een unieke gelegenheid voor onze leerlingen om datgene wat ze geleerd hebben in de lessen algemene en sociale vorming om te zetten in de praktijk. Een van de hoofdopdrachten van ons onderwijs is immers de zelfredzaamheid van onze jongeren in een steeds sneller evoluerende maatschappij te stimuleren.

Enkele voorbeelden:

·         Rekening houden met anderen, niet altijd je eigen goesting doen.

·         Eigen kleine problemen leren oplossen.

·         Het zakgeld beheren, zodat je op het einde van de week ook nog wat ter beschikking hebt.

·         Leren je gevoelens uit te spreken.

·         Volhouden, skiën lijkt gemakkelijk maar is dit niet altijd.

Wij hopen ook dat dit verblijf in Auffach een fijne en ontspannende week mag zijn voor onze leerlingen. Een week waar ze veel hebben bijgeleerd en waaraan ze nog lang en met veel plezier zullen terugdenken.