Voorwoord

 

Sommige jongeren hebben een aanpak nodig die het gewoon onderwijs hen niet kan geven.

Het is belangrijk dat ze een persoonlijke benadering krijgen die uitgaat van de mogelijkheden van het kind. Deze aanpak maakt onze onderwijsvorm juist"buitengewoon".

 

Vaak zien we leerlingen die de stap naar het buitengewoon onderwijs gezet hebben, opnieuw openbloeien.

Ze gaan terug graag naar school. Ze ontdekken dat ze hun taken en opdrachten opnieuw aankunnen en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen, ze ondervinden door een goede aanpak succeservaring.

"voelen dat men iets kan, warmte en genegenheid krijgen" zijn noodzakelijke voorwaarden om een leerling van het B.O. te laten groeien naar volwassenheid.

Vertrekkende vanuit de mogelijkheden van de leerling, is het belangrijk dat we als leerkracht nagaan welke de "hulp-vragen" van deze jongeren zijn om te kunnen groeien naar volwassenheid. vandaar dat het opstellen van een goede "beginsituatie" van onschatbare waarde is.

Vanuit ons Christelijk engagement kunnen we als school een structuur, maar ook mogelijkheden bieden, waar onze leerlingen "recht" op hebben.

 

De directie