Leerlingen met autisme nemen de wereld anders waar, zij voelen en denken anders.  Hierdoor leren en ontwikkelen zij zich op een andere manier.  Om hen evenveel kansen te geven, hebben zij een andere begeleiding nodig. Dit wil zeggen dat ze extra geholpen worden.  Voor deze extra begeleiding werkt de leerkracht samen met de andere leerkrachten van de klas.  Zij moeten zich goedinleven in de wereld van de jongere met ASS.  Voor elke leerling met ASS werken we een doordachte en goed gestructureerde begeleiding uit.  We werken hiervoor samen met ouders, hulpverleners, belangrijke familieleden en vrienden.    Hoe pakken we dit aan? 

  • We doen steeds een kennnismakingsgesprek. 
  • Alle leerlingen met autisme zitten in het eerste jaar samen in de klas. 
  • Vanaf het tweede jaar zitten deze leerlingen verspreid over de verschillende opleidingen.
  • We proberen het gedrag steeds te begrijpen vanuit zijn/haar autisme. 
  • We maken zoveel mogelijk gebruik van afbeeldingen en stappenplannen. Zodat ze zelfstandig kunnen werken. Indien nodig, is er extra begeleiding in de klas. 
  • Onze school ligt op een campus waar ook beroeps en technisch onderwijs gegeven wordt.  Dit maakt dat het voor sommige van onze leerlingen moeilijk is op de speelplaats en in de eetzaal. Voor hen hebben we een apart ontspanningslokaal.  Een vaste begeleider biedt hier een aantal activiteiten aan.
  • Alle leerlingen met autisme hebben een persoonlijke begeleider die hen de volledige schoolloopbaan begeleidt. 
  • We hebben speciaal aandacht voor overgangen en stagevoorbereiding.
  • Onze school heeft een autiteam om onze school autismevriendelijk te maken. 

 Een autismevriendelijke schoolcultuur komt niet enkel ten goede van enkele leerlingen met autisme, alle  leerlingen profiteren hiervan.    

Voor een uitgebreide visietekst klik hier.