Toekomstmogelijkheden

 

Onze opleidingen zijn opleidingen binnen onderwijsvorm 3 en bereiden de studenten voor op het gewone arbeidscircuit.

De opleiding en het wettelijk erkend kwalificatiegetuigschrift zijn een sleutel voor de toekomst, ook voor de leerlingen van het Buitengewoon Beroepsonderwijs