Toelatingsvoorwaarden

  • Altijd op basis van een inschrijvingsverslag en attest afgeleverd door het CLB
  • De leerling wordt 13 jaar in het lopend burgerlijk jaar.
  • Een leerling die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft moet een gemotiveerd advies  en attest van het CLB krijgen.