Voor wie is het BBO?

Dit beroepsonderwijs:


  • is er voor jongens en meisjes met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden
  • sluit aan op het Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO)
  •  is er ook voor leerlingen die grote moeilijkheden ondervinden in het secundair      onderwijs, na advies en in overleg met het CLB.