Voorzieningen

  • Gratis busvervoer vanuit de meeste Belgische gemeenten.
  • Gratis boeken en schriften.
  • Gratis begeleiding van logopedisten en kinesist.
  • Individueel onderswijs in kleine groepjes.
  • Aangepaste leermethodes en programma's.
  • Voortdurende begeleiding door CLB, leerkrachten en leerlingenbegeleiding.
  • Ruime aandacht voor sport en spel.