• INTEGRATIEFASE: 1 leerjaar =  specialisatiejaar

 

 

Onze leerlingen kunnen zich het beste specialiseren en voorbereiden op de effectieve arbeidsmarkt door zoveel mogelijk stages te doen in de bedrijven.

 

Om een vlotte overgang te kunnen maken tussen leren en werken is de integratiefase opgevat als een alternerende beroepsopleiding.

 

De leerling gaat drie dagen per week stage doen in een bedrijf en krijgt

gedurende twee dagen ondersteunende opleiding op school.

 

De ondersteunende opleiding staat in functie van de hulpvraag van de leerling of het bedrijf.

 

Op deze manier kan de leerling zich nog beter bekwamen en is de kans op vaste tewerkstelling des te groter.