• OBSERVATIEFASE:   1ste leerjaar

 

De leerlingen kunnen naast de gewone leervakken (godsdienst, taal, rekenen ...) kennismaken met verschillende technische vaardigheden, zodat zij kunnen ervaren waarvoor zij de beste aanleg of de meeste belangstelling hebben.

 

De leerkrachten kunnen nagaan, observeren, wat elke leerling het beste kan en wat voor hem het meest geschikt zou kunnen zijn.

 

 

EERSTE LEERJAAR : OBSERVATIE­JAAR

 

                                Leervakken

 

Aantal lesuren: 32

 

1     GEINTEGREERDE ALGEMENE SOCIALE VORMING (GASV)

 

Godsdienst

 

Taal

Rekenen

Maatschappelijke vorming

 

Leefsleutels

 

Computergebruik en denkontwikkeling

 

Lichamelijke opvoeding/sport

 

 

 

2

 

4

3

2

 

1

 

1

 

3

 

16

 

2     BEROEPSGERICHTE VORMING (BGV)

 

Bouw (metselaar)

 

Hout (interieurbouwer)

 

Metaal (lasser-monteerder)

 

Schilderen (schilder-decorateur)

 

 

 

4

 

4

 

4

 

4

 

16