ABO

Doelgroep:

Jongeren die een opleiding volgen in het BuSO –OV3 worden op een geëigende manier opgeleid naar tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Ze hebben een extra duwtje in de rug nodig via specifieke begeleiding tijdens het leerproces. Dit extra duwtje trachten we te realiseren via et ABO-project. 

 

1.     Een stap in de richting van je toekomstige loopbaan!

 •          Je schoolloopbaan loopt ten einde
 •          Je kreeg een goede basisopleiding op school
 •          Je hebt via schoolstages kunnen proeven van het beroepsleven                    

Wat gebeurt er hierna?

 •          Je stelt je een heleboel vragen
 •          Hoe kan ik werk vinden?
 •          Kan ik mijn nieuwe job aan?
 •          Kan ik werken met andere gereedschappen?

De school biedt samen met het bedrijf een oplossing voor je vragen.De alternerende beroepsopleiding

 

2.    Wat is “ Alternerend beroepsopleiding”?

 

                                                                   EEN BRUG TUSSEN

                                                    LEREN…..…………..…EN……… .....WERKEN

 

“ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING”  is een mogelijkheid die je helpt de kloof tussen de school en het bedrijf te verkleinen met het oog op vaste tewerkstelling.

 

3.     Alternerende beroepsopleiding

EEN AANPAK die bestaat uit 2 belangrijke delen

 

1.     Werkervaring in een bedrijf

 

De cursist gaat 3 dagen per week (24 uur) op stage in een bedrijf. De werkervaring ligt in de lijn van het reeds behaalde kwalificatiegetuigschrift.

 •          Je krijgt begeleiding vanuit het bedrijf
 •          Je kan rekenen op begeleiding vanuit de school

2.     Vorming  op school2 dagen (min. 14 uur) aanvullende vorming op school.

 •          Algemene sociale vorming: zelfredzaamheid
 •          Beroepsgerichte vorming
 •          De school kiest zelf de verhouding ASV/BGV in functie van de                            werkervaring of van de individuele noden van de cursist.                                    

 

4.     Voordelen voor de cursist.

 

 •          Geleidelijke overgang van leren naar werken.
 •          Mogelijkheid tot een gespecialiseerde opleiding in het bedrijf.
 •          Een praktijkgerichte opleiding met oog op vaste tewerkstelling
 •          Kennismaking en werken met machines eigen aan het bedrijf
 •          Je maakt kennis met werksituaties, werkdruk , tijd en tempo.
 •          Je krijgt in het bedrijf de kans om te bewijzen wat je mogelijkheden zijn.
 •          Je kan steeds rekenen op raad en steun van de school.
 •          Je kan toekomstige werkgevers bewijzen dat je bereid bent echt te                     werken, maar ook van je bereidheid tot bijscholing.                 
 •          Door alternerend leren heb je een grotere kans op slagen in je verdere             arbeidsloopbaan.              
 •          Je ontvangt een getuigschrift met vermelding van je specialiteit.                        Alternerende beroepsopleiding is een extra troef bij je kwalificatie

             getuigschrift.                          

Financieel

 • Je ouders blijven kindergeld trekken ( ook het verhoogde kindergeld)
 • Je wachttijd i.v.m. de wachtgelduitkering begint te lopen tijden de alternerende beroepsopleiding.
 • Uitbetaling  wachtgelduitkering in april en mei.
 • Je komt in aanmerking voor een aantal arbeidsbevorderende maatregelen van de VDAB of ATB. 

 

5.     Voordelen voor het bedrijf

 

 •          De opleiding biedt het bedrijf de kans om een toekomstig werknemer op            te leiden op maat van  het bedrijf                                                     .
 •          De werkgever heeft de mogelijkheid tot een langdurige evaluatie
 •          De werkgever dient geen vergoeding te betalen aan de cursist.
 •          Het bedrijf kan rekenen op begeleiding vanuit de school.
 •          De cursist blijft aan de school verbonden.
 •          De cursist valt onder de normale schoolverzekering.
 •          De werkgever moet geen sociale bijdrage betalen.
 •          Na de opleiding is de wachttijd van de cursist afgelopen en kan de                    werkgever bij een tewerkstelling gebruik maken van de voordelen                      van de arbeidsbevorderende maatregelen van de VDAB of het ATB.                       

 

6.     Toelatingsvoorwaarden tot ABO

 

 •          Op advies van de klassenraad kan een leerling die een basiskwalificatie            of een attest behaald heeft toegelaten worden tot ABO.             
 •          De kwalificatie moet behaald zijn in het Buitengewoon Secundair                        Onderwijs Opleidingsvorm 3.                          
 •          De cursisten mogen de leeftijd van 21 jaar niet overschreden hebben.