SCHOLENGEMEENSCHAP

WICO staat voor waarde(n)vol, innoverend onderwijs dat wij realiseren door intense samenwerking en een open mind op mens en samenleving.

Wij kozen voor het beeld van het kompas:

  • omdat een kompas een richting aangeeft: ontdek jezelf, verover de wereld;
  • omdat onze leraren, als vakspecialist en als mens, levende kompassen zijn voor onze leerlingen;
  • omdat elke leerling op WICO een kompas krijgt om goede onderwijskeuzes te maken;
  • omdat elke leerling zo een kompas meekrijgt gericht op gelukkig zijn in de wereld.

 

WAARDE(N)VOL

WICO wil een katholieke dialoogschool zijn die vanuit het evangelie en vanuit een echte dialoog boven zichzelf uitstijgt.

WICO wil werken aan kwaliteit. Wij zijn onderzoekend en kritisch voor onszelf.

WICO geeft alle leerlingen een brede vorming die nodig is om te functioneren in het hoger onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het verdere leven.

 

INNOVATIEF

WICO volgt de onderwijskundige en wetenschappelijke ontwikkelingen, en laat die doorvloeien naar de klaspraktijk.

WICO kiest voor actieve leervormen die leerprocessen duurzaam verankeren.

WICO ziet verschillen tussen leerlingen en laat zich in haar studieaanbod en in de klaspraktijk daardoor leiden.

 

CO-CREATIEF

WICO creëert een warme, veilige en coachende omgeving voor elke leerling.

WICO daagt haar leraren uit om samen te werken om zo de doelen van haar visie te bereiken.

WICO weet dat opvoeden enkel kan in samenwerking met ouders en externe partners.

 

OPEN-MINDED

WICO heeft een groot geloof in de talenten van elke leerling en van elk personeelslid. Die positieve houding geeft alle partners energie en zelfvertrouwen.

WICO kijkt optimistisch naar de toekomst zodat ook elke leerling hoopvol naar de eigen toekomst kijkt.

WICO wil haar leerlingen vormen tot veroveraars van de wereld. We willen een veilige oefenplaats zijn waar leerlingen leren omgaan met diversiteit, democratie en ecologie.

 

Voor een overzicht van alle scholen die tot de WICO scholengemeenschap behoren: https://kompas.wico.be/wico-home